ÍNDEX DELS APLECS DE TREBALL

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 1

 

NOTÍCIA PRELIMINAR                                                                             5

 

MATIES SOLÉ i MASERES, El Museu i el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà      9

 

JAUME ESPELT i CÈLIA POBLET, Una sivella visigòtica del s. VII                         25

 

AGUSTÍ ALTISENT, Seguint el rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge                   33

 

JOSEP TRENCHS ÒDENA, Un document de l'any de la Pesta Negra datat a

l'Espluga de Francolí                                                                                   85

 

JOAN FUGUET SANS, Una església del darrer barroc a la Conca de Barberà               91

 

MARIONA HERNÁNDEZ i MARINÉ, Contribució al coneixement local de les algues

 

del sòl                                                                                                    125

 

MANUEL HERRANZ, Notes sobre l'arquitecte Josep Prat (1726-1790), autor de

les traces de l'església parroquial de Passanant                                                   129

 

ALBERT PALACIN, Apunts sobre la geologia de la Conca                                    135

 

LLUÍS PARÍS BOU, El creixement del Montblanc medieval i un fogatge de

finals del s. XV                                                                                          145

 

FRANCESC BONASTRE, Els manuscrits musicals litúrgics de Santa Maria

de Montblanc                                                                                           153

 

JOAN PUJADAS i FERRER, Notes sobre la flora medicinal de la Conca                    167

 

SALVADOR - J. ROVIRA i Gómez, Els béns agraris de l'Església a la Conca de

 

Barberà i la seva desamortització (1835-1845)                                                    175

 

RAMON M. MASALLES, La conservació de la natura a la Conca de Barberà              191

 

FRANCFSC SIFRE, Psicografies in carcere                                                          199

 

ESTATUTS DEL CENTRE D'ESTUDIS                                                            217

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 2

 

MARIA MERCÈ COSTA, Notícia dels habitants de l'Espluga de Francolí

a la segona meitat del segle XV.                                                                      5

 

EMMA LIAÑO MARTÍNEZ, Las iglesias góticas de Santa Coloma de Queralt                  21

 

JOSEP M.ª PORTA i BALANYÀ, La població, la societat i la riquesa de Vilaverd

en el segon quart del segle XVIII .                                                                   51

 

PERE. ANGUERA, La construcció del ferrocarril Reus - Montblanc - Lleida.               69

 

RAMON CANTÓ i  ESPINACH, La via fèrria al nostre terme                                 89

 

CARME PLAZA i ARQUÉ, El renec i la paraulota dels pagesos a Barberà

de la Conca                                                                                              93

 

FRANCESC SIFRE, Ramon Porté, poeta llibertari                                                115

 

RAMON M. MASALLES i SAUMELL, Aportació al coneixement dels

noms populars de les plantes a la Conca de Barberà.                                           135

 

JOSEP QUERALTÓ, JOSEP M. DOMINGO, ALBERT PALACÍN,

Observacions i apunts fets sobre la guineu                                                          145

 

JOSEP QUERALTÓ, ALBERT PALACÍN, La polla d'aigua                                    155

 

C. SANTISTEBAN BOVÉ, Estructuras de base en los conglo-

merados del complejo aluvial Montsant - Crestas de la Llena.                                        163

 

JOSEP M. FORTUNY i CASAS, Aproximació als doms de Castellfollit                     173

 

JOAN PUJADAS, Comentari sobre la bibliografia recent amb dades

sobre la Conca (Ciències Naturals)                                                                  185

 

EFEMERIDES DEL CENTRE D'ESTUDIS                                                         187

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 3

 

ABRAHAM ISZAEWICH, Una mostra del sistema tradicional del moteig

a Catalunya: Els renoms a Barberà de la Conca                                                  5

 

MARIA SERRA PARÍS i Tomàs, Els Barris de Montblanc, una institució en crisi          19

 

ANTONI SERRANO i  CORTÈS, « Vilabertró». Estudi antropològic d'un

poble de la Conca de Barberà                                                                        49

CARME PLAZA i ARQUÉ, Mari, lis sopis són calentis (o una aproximació als

parlars de la Conca de Barberà .                                                                     75

 

VALENTÍ MASALLES i SAUMELL, Aproximació demogràfica al Blancafort

dels anys 70                                                                                             103

 

JOSEP Mª FORTUNY i CASES, Les precipitacions a la Conca de Barberà

1951-1978                                                                                               111

ALBERT BENET I CLARÀ , La donació de Sant Pere d'Ambigats, primer

document sobre Barberà                                                                               133

 

AGUSTÍ ALTISENT, Per a la història de Senan (1159-1264)                                  155

 

FRANCESCA ESPAÑOL i BERTRAN, Un nou contracte d'obra de l'església

de Sant Jaume de La Guàrdia dels Prats (1350)                                                  197

 

GABRIEL SECALL i GÜELL, Noticia històrica de les jueries medievals de

la Conca de Barberà (Segles XIII-XV)                                                               203

 

MARIA LLUÏSA CASES i Loscos, Breus notes sobre els molins  fariners                    225

 

XAVIER GIL I PUJOL, El control estatal del règim senyorial a la Conca

de Barberà durant el segle XVIII                                                                     237

 

MANUEL ARRANZ, Aprenents de la Conca de Barberà al sector barcelonès

de la construcció  (S. XVII-XVIII)                                                                   253

 

JOAN FUGUET 1 SANS, Els escultors Espinalt de Sarral i el Retaule de

Sant Viciorià de Barberà de la Conca                                                               269

 

JOSEP Mª PORTA I BALANYÁ, L'agricultura i la propietat agrària de

Vilaverd en el segon quart del segle XVIII                                                         279

 

ANDREU MAYAYO i ARTAL, Processos electorals a la Conca:1931-1936 .               311

 

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 4

 

ABRAHAM ISZAEVICH, Parentiu i Organització Social a Barberà de la Conca           5

 

Mª TERESA ROCA i CENDRA, Antropologia de la salut a Montblanc                      27

 

DOLORS JULIANO i CORREGIDO, L'Escolarització a Barberà de la Conca

entre 1860 i 1936                                                                                       39

 

JOAN SANTANACH i SOLER, L'Ornamentació en ferro als portals de la

Conca de Barberà.                                                                                       73

 

ISABEL COMPANYS, NURIA MONTARDIT, Embigats gòtics a la Vila de

Mont blanc: L'Església de Sant Miquel.                                                             89

 

FRANCESC BONASTRE i BERTRAN, Notes sobre el Compositor Gaspar

Andreu (1611-1621)                                                                                   111

 

JOSEP IGLESIES, El poblament a les Muntanyes de Prades                                   117

 

SANTIAGO ROQUER i SOLER, El procés d'envelliment de la població de

la Conca de Barberà durant els últims cent anys .                                                141

 

JAUME BECH I BORRAS, MONTSERRAT CAMPDEPADROS I SANS, Dades

sobre l'edafologia de la Conca de Barberà: Estudis d'un sòl sobre calcària 

a Rojalons                                                                                               157

 

AGUSTÍ ALTISENT, Les Relíquies de l'Altar Major de l'Església de Poblet                 165

 

ANTONI JORDÀ, Delmes i drets senyorials de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem

a l'Espluga de Francolí (S. X VIII) . . . .                                                             193

 

JOSEP Mª PORTA i BALANYÀ, Vimbodí en el 1739: Economia i Societat

segons la documentació del Reial Cadastre                                                         203

 

SALVADOR PALAU i RAFECAS, La tercera Carlinada a les contrades de

Santa Coloma de Queralt. 1872-1875 (Recull documental)                                      233

 

ANDREU MAYAYO i ARTAL, Processos electorals a la Conca: 1976-1980 (II)           267

 

Activitats del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 1980-82                             303

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 5

 

PERE ANGUERA i NOLLA, Josep Iglesias                                                       9

 

JOAN SANTANACH i SOLER, L'Ornamentació en ferro als

portals de la Conca de Barberà (II): Montblanc                                                   15

 

CONCEPCIÓ BENET i MASSÓ, Primera aproximació a la literatura tradicional

de la Conca de Barberà                                                                                43

 

CARME PLAZA i ARQUÉ, "Una víctima" de Federico Ura-

les (Una novel·la de Barberà)                                                                         65

 

JOAN FUGUET i SANS, Arquitectura del castell de Barberà

(Dels orígens als Templers) (I)                                                                       91

 

JOSEP MONMANY i LAURÍN, Projecció futura de la Conca

de Barberà                                                                                               121

 

MATIES VIVES i MARCH, Alguns aspectes de l'estructura

econòmica de la Conca de Barberà                                                                  143

 

ASCENSIÓ OSETE i GALIMANY, Evolució Agrícola de la

Conca de Barberà en els darrers anys                                                               161

 

LLUÍS CASASSAS i SIMÓ, Vers l'anàlisi de l'estructura territorial interna de

la Conca de Barberà                                                                                   171

 

GABRIEL SECALL i GÜELL, La comunitat hebrea de San-

ta Coloma de Queralt (1347-1350). Aportació històrica.                                        191

 

AGUSTÍ ALTISENT, De com un monjo erudit volia, el 1472,

sojornar a l'Ermita de Sant Joan de Montblanc                                                    223

 

JOSEP M. SANS i TRAVÉ, Notes sobre la plaga de la llagosta

de 1686-1688 a Solivella (Conca de Barberà)                                                      231

 

VALENTÍ GUAL i VILA, PERE BARROT i CIVIT, Per a la

història de Rocafort : La portada de l'aigua                                                       257

 

JOSEP M. SOLÉ i SABATÉ, La repressió franquista a la

Conca de Barberà                                                                                      275

 

PERE ANGUERA i NOLLA, Participació i refús a dos referèndums franquistes

a la Conca de Barberà                                                                                 281

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 6

 

MATIES SOLÉ i MASERES, Projecte Museogràfic del Museu  Comarcal

de la Conca de Barberà, (Montblanc), Estudi previ .                                             7

 

GABRIEL SECALL i GÜELL , Mossèn Cabrit, draper filantrop de Valls i

de Sta. Coloma de Queralt. (ss. XIV-XV)                                                          63

 

JAUME RIERA i SANS, La fundació del Monestir de Sant Marçal de

Montblanc (1391)                                                                                      97

 

JOAN FUGUET i SANS, La construcció de l'Ermita dels Torrents de

Vimbodí (1713-1717)                                                                                  113

 

ANDREU MAYAYO i ARTAL, Un exemple de la burgesia agrària republicana

al Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà: Joan Esplugas i Moncusí

(1857-1927)                                                                                             133

 

FRANCESC BADIA i BATALLA, Apunts per una història de la ràdio

a Montblanc                                                                                             199

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 7

 

JOAN SANTANACH i SOLER, L'ornamentació en ferro als portals de la

Conca de Barberà (III)                                                                                 7

 

JORDI PUJADAS i FERRER, Lliscaments gravitacionals i olistons en el

sector Nord Oriental de la Serra de Prades                                                        31

 

DOLORS JULIANO i CORREGIDO, Evolució demogràfica a Barberà de

la Conca                                                                                                  47

 

Mª ROSA DURAN  i ALBAREDA, Vimbodí: Descripció d'un parlar                        115

 

VALENTÍ GUAL i VILÀ, RAFAEL CATALÀ i DALMAU, El procés contra

el bandoler Gabriel Oliver. Barberà 1628                                                           143

 

MANUEL ARRANZ i HERRERO, Epidèmies i crisis agràries a la Catalunya

nova en els decennis de 1720: L'actitud de les autoritats Borbòniques                       193

 

SALVADOR PALAU i RAFECAS, La guerra i la postguerra a Santa Coloma

de Queralt (segona part)                                                                              217

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 8

 

BIEL SECALL         5

 

FONÈTICA DIALECTAL I FONÈTICA ESTÀNDARD ELS FACTORS

SOCIOLINGÜÍSTICS DEL CANVI Carme Plaza Arqué                                       7

 

EL TERRITORI, AQUEST GRAN INCONEGUT Lluís Casassas i Simó                     23

 

EL CELLER DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE ROCAFORT DE QUERALT

(CONCA DE BARBERÁ): PRIMERA OBRA DE L'ARQUITECTE CESAR

 MARTINELL, 1918. Joan Fuguet i Sans                                                           39

 

UN PROCÉS INQUISITORIAL CONTRA JUEUS DE MONTBLANC PER

UN LLIBRE DE MAIMÒNIDES Jaume Riera i Sans                                             59

 

L'ESGLÉSIA GÒTICA DE SANTA MARIA DE MONTBLANC.

Jaume Felip i Sánchez                                                                                 75

 

DADES SOBRE LES CAMPANES DE MONTBLANC, José Sánchez Real                  103

 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA I ALFABETITZACIÓ A MONTBLANC EN

EL SEGLE XVIII Josep M. T. Grau i Pujol i Roser Puig i Tàrrech                              111

 

PRIMERES NOTÍCIES CADASTRALS DE ROCAFORT DE QUERALT

(1716-1719). Valentí Gual i Vilà                                                                     143

 

LA POBLACIÓ DE LA CONCA DE BARBERÀ ENTRE LA CRISI DE

MITJAN XVII I LES EPIDÈMIES DEL 1725-1727. Josep M. T. Grau i Pujol,

Valentí Gual i Vilà, Lluís A. Munné i Casas i Roser Puig i Tàrrech                            169

 

MONTBLANC: DE LA «FEBRE D'OR» A LA FIL·LOXERA (1880-1893). 

Gabriel Serra i Cendrós                                                                                  181

 

EFEMÈRIDES

 

EL SARDANISME DE MONTBLANC. Francesc Sifre i Pérez                                     247

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 9

 

L'ARQUITECTURA    DE LES CAPELLES TEMPLERES A LA CATALUNYA

NOVA, Joan Fuguet i Sans                                                                           5

 

L'ORNAMENTACIÓ EN FERRO ALS PORTALS DE LA CONCA DE

BARBERÀ (IV), Joan Santanach i Soler                                                            53

 

ELS MONUMENTS I OBJECTES D'INTERÈS ARTÍSTIC O HISTÒRIC

DESAPAREGUTS O DESTRUÏTS L'ANY 1936 A MONTBLANC,

Francesc Badia i Batalla                                                                               87

 

UN ARYBALOS PROCEDENT DE LA NECRÒPOLIS DE MILMADA

(Vimbodí) Esther Rarnón Sariñena                                                                  123

 

ENTERRAMENTS  MEDIEVALS EN EL TOSSAL DE LES FORQUES

(Vimbodí, Conca de Barberà) Maria Adserias Sans, Juan Antonio Muñoz

Lacasta i Maria Sardà Vilardaga                                                                         135

 

RECERQUES SOBRE L'ORDENACIÓ TERRITORIAL DE LA CONCA

DE BARBERÀ EN ÈPOCA ROMANA, Joaquim Peris Fernàndez, Marcel

Poblet i Romeu i Marta Querol i Foix                                                               151

 

ABACIOLOGI DEL MONESTIR DE LA SERRA DE MONTBLANC,

José Sánchez Real                                                                                      169

 

L'ECONOMIA DE VALLCLARA A INICIS DEL SEGLE XVIII SEGONS

LES FONTS FISCALS, Josep M. T. Grau i Pujol i Roser Puig i Tàrrech                       179

 

JURISDICCIONS SENYORIALS, CÀRRECS MUNICIPALS I DEMOGRAFIA

A LA CONCA DE BARBERÀ (SÉGLE XVIII) Valentí Gual i Vilà                            205

 

ACCIÓ SOCIAL DEL CENTRE REPUBLICÀ DE SANTA COLOMA DE

QUERALT (1873-1939) M. Montserrat Solé i Àubia                                             213

 

EFEMÈRIDES                                                                                                  237

 

CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONCA DE BARBERÀ (1978-1988):      

L'OBRA FETA, Andreu Mayayo i Artal                                                           239

 

ÍNDEX PER AUTORS "APLECS DE TREBALLS",                                              253

 

ÍNDEX TEMÀTIC DELS "APLECS DE TREBALLS"                                            261

 

LLISTAT DE SUBSCRIPTORS DELS "APLECS DE TREBALLS"                             269

 

PUBLICACIONS DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONCA DE BARBERÀ             275

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 10

 

Ciències Naturals

 

JOAN CARTAÑÀ I MARTÍ

Geologia i paleontologia del jaciment oligocè de Sarral                                          5

 

MÀRIUS DOMINGO I DE PEDRO

Catàleg dels ocells de la Conca de Barberà                                                        85

 

Arqueologia

 

ESTER RAMON SARIÑENA

Les ceràmiques de vernís negre del poblat ibèric del Pla de Santa

Bàrbara (Montblanc)                                                                                   117

 

MARC MAYER I MARCEL POBLET

Una inspiració romana a Riudabella                                                                143

 

VICTÒRIA SOLANILLA I DEMESTRE

Ceràmiques pre-colombines del Museu de Montblanc                                           151

 

JAUME FELIP SÀNCHEZ

Una làpida hebrea a Montblanc                                                                     167

 

JOAN JOSEP MENCHON I BES

Les esteles funeràries del Museu Comarcal de la Conca de Barberà (I):

Peces procedents de les esglésies de Sant Francesc i Sant Miquel

de Montblanc                                                                                           171

 

Història de l’Art

 

MERCÈ VIDAL I SOLÉ

Noves obres dels escultors Espinalt de Sarral                                                     215

 

Antropologia

 

SALVADOR PALAU RAFECAS

Masies i molins fariners amb habitacle dintre de la zona d’influència

del mercat de Santa Coloma de Queralt                                                           257                               

 

Geografia

 

JORDI AMORÓS I ROS

La xarxa de comunicacions del sector de Santa Coloma de Queralt.

Aspectes determinants i consideracions geogràfiques                                           299

 

Noticiari                                                                                                323

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 11

 

Arqueologia

 

ALÍCIA ESTRADA MARTIN i JORDI NADAL

La indústria òssia de la Balma del Duc (Montblanc)                                            7

 

JOAN JOSEP MENCHON I BES

Les esteles funeràries del Museu de la Conca de Barberà (II): peces procedents

de Montblanc i Sabella de la Conca                                                                 25

 

Història de l'Art

 

JOSÉ SÁNCHEZ REAL

La creu de la Confraria de Santa Llúcia de Montblanc                                          69

 

EDUAD FARRÉ I OLIVÉ

Rellotges i rellotgers al Montblanc del S. XVIII                                                    75

        

NÚRIA MARTÍ I PORTA

Aportació a l'estudi dels esgrafiats de Montblanc                                                93

        

GABRIEL SERRA I CENDRÓS

Els espasins, distintiu tradicional dels regidors de Montblanc                                 171

 

Història de l'Economia

        

JOSEP M. T. GRAU I PUJOL i ROSER PUIG I TÀRRECH

Peix i carn: dos productes sota la tutela del municipi. Montblanc al segle XVIII           175

 

Toponímia

 

PERE BALAÑÀ I PORTA

Vestigis de la dominació islàmica a la Conca de Barberà. I: la toponímia

del municipi de Llorac                                                                                203

 

Geografia

 

JORDI AMORÓS I ROS

Pluja i temperatura a Sarral durant els vuitanta. Una dècada anòmala?                    221

Noticiari                                                                                                 241

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 12

 

Ciències Naturals

 

CHRISTIAN POMARES I LATORRE

Contribució al coneixement dels artròpodes cavernícoles de les muntanyes

de Prades                                                                                                5

 

Arqueologia

 

MARIA ADSERIAS I SANS i MATIES SOLÉ I MASERAS

L'ocupació paleolítica de la Balma de la Vall (Montblanc, Conca de Barberà)              59

        

JORDI NADAL I LORENZO

Estudi faunístic de la Balma de la Vall (Montblanc, Conca de Barberà)

 

Història de l'Art

 

SOFIA MATA DE LA CRUZ

El pintor montblanquí Cristòfor Hortoneda (actiu entre 1586-1624).                         77

 

Història Moderna

 

VALENTÍ GUAL I VILÀ

Les crisis demogràfiques de la primera meitat del segle XVIII a la Conca de

Barberà                                                                                                   105

 

Història Contemporània

 

JOSEP M.T. GRAU I PUJOL i ROSER PUIG I TÀRRECH

Els empresonats polítics de la Conca de Barberà a Tarragona, a finals de

l'any 1940                                                                                                125

 

JORDI PIQUÉ I PADRÓ i NEI TORRELL I CAMPS

Els expedients d'associacions (1862-1980) : les associacions de la Conca de

Barberà                                                                                                   147

 

Sociologia

 

JOAN CASELLAS I CARBÓ

La formació d'un moviment social: les coordinadores contràries al Pla de

Residus                                                                                                  171

 

Noticiari                                                                                                189

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 13

 

Geologia

 

ELOI JOSA - JORDI MATEU - JOSEP M. GAYA

JOSEP M. SANS - JORDI LLORENS

Aproximació a les aigües ferruginoses del paleozoic de les muntanyes de

Prades.  El model de Poblet                                                                            5

 

Arqueologia

 

J.M. MIRÓ - A. BLANC - J. GABARRÓ

J.LI. GRAS - J. RIBAS

C.VALLÉS - E. VALLÉS - M. VALLÉS

Un enterrament neolític a Vimbodí: la cista del Comellar del Mas de Baix i el

neolític a la Conca de Barberà                                                                        65

        

JOSEP MARIA MACIAS I SOLÉ

JOAN MENCHON I BES

ANDREU MUÑOZ I MELGAR

D'arqueologia cistercenca. A propòsit del suposat visigotisme d'algunes

peces del monestir de Poblet                                                                        93

 

Història Moderna

 

JAUME TEIXIDÓ MONTALÀ

Els combregants de Prenafeta (1561-1627)                                                        105

        

JOSEP M. T. GRAU I PUJOL

Vimbodí el 1790. Respostes al qüestionari de

Francisco de Zamora                                                                                  127

 

Història Contemporània

 

ROBERT VALLVERDÚ I MARTÍ

La defensa de Montblanc durant la tercera carlinada. Aproximació sociològica

als guerrillers carlins                                                                                   143

 

JOSEP M. PRATS BATET

El cost humà de la Guerra Civil (1936-1939) a la Conca de Barberà                          171

 

Noticiari                                                                                                207

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 14

 

 

Miscel·lània Salvador Vilaseca

 

MATIES SOLÉ MASERAS

Salvador Vilaseca i el Museu-Arxiu                                                                7

 

RAMON CAPDEVILA VALLVERDÚ

Les meves vivències amb el doctor Salvador Vilaseca                                           11

 

MÀRIUS FERRER MORRÓN

Memòria de Salvador Vilaseca Anguera: vint anys de silenci                                  13

 

JAUME MASSÓ CARBALLIDO

Salvador Vilaseca Anguera. Notes biogràfiques                                                  19

 

Bibliografia històrica i arqueològica de Salvador Vilaseca Anguera sobre

la Conca de Barberà                                                                                   23

 

Arqueologia

 

JAUME MASSÓ CARBALLIDO

Una carta arqueològica inèdita de Joan Segura i Valls (1905)                                  27

 

JOAN J. MENCHON I BES

Excavacions arqueològiques a la necròpolis medieval de Sant Francesc de

Montblanc                                                                                               37

 

Història Moderna

 

MIQUEL CRUSAFONT I SABATER

Les monedes civils i eclesiàstiques de Montblanc                                                 79

 

GABRIEL SERRA I CENDRÓS

La família Josa i Montblanc. El testament de Joan de Josa (1798)                             89

 

JOSEP M. PORTA BALANYÀ

Les ordinacions municipals de Montblanc (segles XVIII i XIX)                                 97

 

Història Contemporània

 

JORDI CARTANYÀ MARTÍ

EVA BERMEJO MAURÍ

Ràdio Montblanc: l'emissora comarcal i local catalana en el context

comunicatiu del franquisme                                                                         137

 

Ciències naturals

 

CHRISTIAN POMARES 1 LATORRE

Els odonats de la riera de la Vall de Montblanc (muntanyes de Prades)                     189

 

Arquitectura

 

Principals restauracions del santuari de la Serra                                                 203

 

Noticiari                                                                                                237

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 15

 

Història medieval

 

GERARD CARCELLER BARRABEIG

L'exercici de la justícia senyorial a la baixa edat mitjana: el cas de la Baronia

de Queralt                                                                                               5

 

Història moderna

 

VALENTÍ GUAL VILÀ

Les crisis demogràfiques del període 1751-1815 a la Conca de Barberà                      17

 

JOSÉ SÀNCHEZ REAL

Un pont per a Vilaverd (1758)                                                                       55

 

Història contemporània

 

GABRIEL SERRA CENDRÓS

Un exemple d'ordinacions municipals catalanes de finals del segle XIX:

Montblanc, 1881                                                                                        61

 

JOSEP M. PRATS BATET

A empentes i rodolons: poder local i associacionisme agrari a Blancafort

(1896-1936)                                                                                             81

 

Biografies

 

GENER GONZALVO BOU

Eduard Toda, historiador de Poblet                                                                103

 

Fonts i bibliograria

 

JOSEP M. PORTA BALANYÀ

Guia i inventari del fons documental del Casal Montblanquí                                  129

 

JAUME MASSÓ CARBALLIDO

Correccions de la "Bibliografia històrica i arqueològica de Salvador Vilaseca

i Anguera sobre la Conca de Barberà"                                                              165

 

JOSEP M. PORTA BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (1996-1997)                                             167

 

Índex per autors

 

"Aplec de treballs" núm. 1-14                                                                        169

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 16

 

Prehistòria

 

JOSEP M. MIRÓ

Mas Lledó: un nou jaciment lític de superfície a la Conca de Barberà                        5

 

Història Moderna

 

VALENTÍ GUAL i VILÀ

La demografia de Vallclara a l'Edat Moderna                                                    31

 

JOSEP M. T. GRAU I PUJOL

ROSER PUIG I TÀRRECH

La resposta de Vallfogona de Riucorb a l'enquesta de Godoy (1797)                         45

 

Història Contemporània

 

LLUÍS NUALART I LABARTA

Algunes dades d'interès sobre l'alambí localitzat al Palau Alenyà de Montblanc           61

 

Història de l'art

 

CARLES DORICO I ALUJAS

Els escultors sarralencs de la família Espinalt i les seves obres (1)                            71

 

MONTSERRAT GOMÀ I CORTÉS

La façana de l'església de Santa Maria de Montblanc                                            121

 

ROSER GALCERAN I PIÑOL

Informe de la intervenció a la façana principal de l'església de Santa Maria

de Montblanc                                                                                           125

 

Sociologia

 

JOAN CASELLAS I CARBÓ

 

Estructura social, carisma i vot polític a les eleccions municipals de Montblanc           137

 

Fonts i Bibliografia

 

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (1997-1998)                                             189

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 17

 

Arqueologia

 

JAUME MASSÓ CARBALLIDO

RAMON CAPDEVILA VALLVERDÚ

Sobre una placa de sivella visigòtica trobada a Rojals                                           5

 

Història medieval

 

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

Dues lletres de la cort de la vegueria de Montblanc i la resposta a una d'elles

(1318-1319)                                                                                             9

 

Història moderna

 

JOSEP M.T. GRAU I PUJOL

Unes ordinacions de Tarrés (1743)                                                                  15

 

VALENTÍ GUAL VILÀ

Occitans lladres de bestiar i moneders falsos. Bandolers i fautors. Montblanc

i rodal a l'alta edat moderna                                                                         33

 

Demografia

 

EULÀLIA ALBAREDA I LLIRÓ

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

MIQUEL ROSELLÓ I CALLAU

La població de Vilaverd els anys 1930 i 1940                                                     49

 

Història de l'Art

 

JAUME FELIP SÀNCHEZ

L'ermita i el retaule de Sant Joan Baptista de Montblanc (segle XVI)                         63

 

SOFIA MATA DE LA CRUZ

El patrimoni artístic de l'església de Sant Jaume de Vallespinosa (Santa

Perpètua de Gaià, Conca de Barberà), custodiat al Museu Diocesà de Tarragona         75

 

ISIDRE PUIG SANCHIS

El retaule dels Sants Joan del convent de Sant Francesc de Montblanc. Noves

consideracions sobre el pintor Pere Teixidor                                                       91

 

Biografies

 

JOAN CAMPDEPADRÓS I NOGUÉ

El doctor Ramon Corbella i Llobet                                                                  109

 

Geografia

 

FRANCESC BADIA I BATALLA

Català Island: l'illa de l'oceà Pacífic que porta el nom d'un frare de Montblanc             127

 

Fonts i bibliografia

 

ROSER PUIG I TÀRRECH

L'arxiu parroquial de la Guàrdia dels Prats. Un fons documental fragmentat              137

 

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (1998-1999)                                             151

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 18

 

Arqueologia

 

RAMON VIDAL RULL

Conjunt visigòtic de la plana d'en Pau (l'Espluga de Francolí)                                 5

 

Història moderna

 

RAMON MIRÓ I BALDRICH

Joglars i músics de la Conca de Barberà i d'altres comarques tarragonines

a Cervera i Tàrrega (segles XIV a inicis del XVIII)                                                9

 

VALENTÍ GUAL VILÀ

Les misèries de la guerra. Pira, 1635-1670                                                         27

 

JOSEP M.T. GRAU I PUJOL

El castlà de Montblanc, una institució medieval en època moderna.                          57

 

Història contemporània

 

GABRIEL SERRA CENDRÓS

La parròquia de Santa Maria de Montblanc a primers del segle XIX                          71

 

Demografia

 

EULÀLIA ALBAREDA I LLIRÓ, JOSEP M. PORTA

I BALANYÀ I MIQUEL ROSELLÓ I CALLAU

La població de Blancafort els anys 1950 i 1965                                                   99

 

Història de l'Art

 

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

Dos documents sobre obres d'orfebreria produïdes per argenters de

Montblanc (1407 i 1412)                                                                              115

 

SOFIA MATA DE LA CRUZ

Pintors montblanquins del cinc-cents                                                               119

 

CARLES DORICO I ALUJAS

Els escultors sarralencs de la família Espinalt i les seves obres (i II)                          131

 

Fonts i bibliografia

 

GENER GONZALVO I BOU

Fons documental de Montblanc a l'Arxiu Comarcal de Tàrrega                               167

 

MANEL GÜELL

Documentació referent a la Conca de Barberà de l'Arxiu Històric de la

Diputació de Tarragona                                                                              181

 

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (1999-2000)                                             188

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 19

 

Homenatge al Dr. José Sánchez Real, per Josep M. T. Grau Pujol                             5

 

Bibliografia històrica sobre Montblanc i la Conca de Barberà de José

Sánchez Real (1974-1988)                                                                            9

 

Història moderna

 

VALENTÍ GUAL VILÀ

Conflictes entre Poblet i Montblanc per Prenafeta. Segles XV-XVI                             13

 

SAUME TEIXIDÓ I MONTALÀ

Una mostra dels veïns de la Conca de Barberà l'any 1715                                      25

 

JOSEP Mª CONTIJOCH CASANOVAS

Rectors de la parròquia de Rojals (anys 1725-2001)                                             75

 

Història contemporània

 

JOSEP-ANTONI COLLAZOS RIBERA

Substitució i pròfugs. Oposició a les quintes a la Conca de Barberà durant

el Sexenni Revolucionari (1868-1874)                                                               89

 

JOSEP CLARA RESPLANDÍS

L'elecció de Josep Cartañà Inglés, fill de Vilaverd, com a bisbe de Girona (1933)  105

 

Demografia

 

EULÀLIA ALBAREDA I LLIRÓ, JOSEP M. PORTA I BALANYA I

MIQUEL ROSELLÓ I CALLAU

Els efectes de la gran crisi del tombant dels segles XIX I XX sobre la població

de Vilaverd. Anàlisi dels padrons d'habitants de 1889 i 1924                                  11

 

JOSEP M.T. GRAU PUJOL I JOSEP RISUEÑO GRANDA

El moviment migratori de la Conca de Barberà a la ciutat de Reus a inicis

del segle XX                                                                                             133

 

Biografies

 

GENER GONZALVO I BOU

La mort d'Eduard Toda a Poblet l'any 1941                                                      143

 

Història de l'Art

 

JAUME FELIP SÁNCHEZ

Taula pintada de possible pertinença al retaule de la confraria de Santa Anna,

de Montblanc (s. XVII)                                                                                155

 

JAUME MASSÓ CARBALLIDO

Sobre el salvament de l'església de Santa Maria de Bell-lloc (1936-1937)                    163

 

RAMON RIBERA GASSOL

Una altra Mare de Déu del Cor                                                                      173

 

Fonts i bibliografia

 

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (2000-2001)                                             179

 

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 20

 

Homenatge a Ismael Balanyà Moix

 

JOSEP M. PORTA BALANYÀ I ISMAEL PORTA BALANYÀ

Ismael Balanyà (1921-2000) Una vida sencera dedicada a la meravellosa

activitat de la pintura                                                                                 7

 

Etnografia

 

JOAN CASAMITJANA FABREGAT

Eines emprades en el conreu de la vinya                                                           15

 

Història medieval

 

JAUME FELIP SÁNCHEZ

L'actual seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc:

palau medieval construït per la família Marçal                                                   33

 

Història moderna

 

JOSEP FÀBREGAS ROIG

El Partit de Montblanc i els miquelets de la Guerra Gran                                       51

 

VALENTÍ GUAL VIILÀ

Poblet i Vimbodí. Senyor i vassalls. Una mostra de conflictivitat al segle XVII             95

 

JOSÉ SÁNCHEZ REAL

La Riba: dades per a la seva història                                                               113

 

Història de l'art

 

MARIA GARGANTÉ LLANES

Els Salat: mestres d'obres de Santa Coloma de Queralt i de l'església de

Savallà del Comtat                                                                                    133

 

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

El contracte de la construcció de l'actual església de Sant Magí de la

Brufaganya (1732)                                                                                     151

 

RAMON RIBERA GASSOL

El retaule major de l'ermita de la Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí                   161

 

Biografies

 

GENER GONZALVO I BOU

Ramon Bou i Llorens. Un catalanista de l'Espluga de Francolí (1851-1924)                 173

 

Fonts i bibliografia

 

JOSEP M. T. GRAU PUJOL

El fons documental de la presó de partit de Montblanc dipositat a

Tarragona (1945-1949)                                                                                195

 

JOSEP M. T. GRAU PUJOL I ROSER PUIG TÀRRECH

Inventari dels testaments agrupats en els llibres especials de la notaria de

Montblanc, conservats a Tarragona (segle XVIII)                                                 207

 

MANEL GÜELL

Les actes de la província: una font per a la investigació històrica de la Conca

de Barberà                                                                                               229

 

EUGENI PEREA SIMÓN

Dietaris i memòries de la Guerra Civil espanyola a les diòcesis de Tarragona i

Tortosa                                                                                                   245

 

GABRIEL SERRA I CENDRÓS

Notes sobre l'arxiu de la comunitat de beneficiats de Santa Maria de Montblanc

abans de la guerra dels Segadors                                                                    271

 

JOSEP M. PORTA I BALANYÀ

Bibliografia sobre la Conca de Barberà (2001-2002)                                             277

 

 

APLEC DE TREBALLS  núm. 21

 

Homenatge al pare Agustí Altisent

 

GENER GONZALVO I BOU

El pare Agustí Altisent, historiador de la Conca i universal                                    5

 

Etnografia

 

JOAN CASAMITJANA I FABREGAT

Els cereals: evolució del conreu, les eines i la seva incidència socioeconòmica               11

 

 

Arqueologia

 

JOAN JOSEO MENCHON BES

El castell de Passanant, treballs arqueològics                                                     35

 

Història Medieval

 

JOSEP LLOBET I PORTELLA

Algunes notícies de Montblanc segons un document notarial de l’any 1375                 69      

 

Història Moderna

 

JOSÉ SÁNCHEZ REAL

El carnicer i el seu molí paperer                                                                      81

 

JOSÉ SÁNCHEZ REAL

Els paperers Camps de la Riba                                                                      97

 

Història Contemporània

 

JOSEP M.T. GRAU I PUJOL; ROSER PUIG I TÀRRECH

L’atracció de la capital provincial: emigrants de la Conca de Barberà a Tarragona

Després de la fil·loxera                                                                                103

 

JOSEP RECASENS LLORT

Recompte final de la repressió franquista a la Conca de Barberà (1939-1945)              147

 

FRANCESC BADIA I BATALLA

Marques postals de Montblanc                                                                      163

 

Història de l’Art

 

MARIA GARGANTÉ LLANES

L’església parroquial i santuari de Passanant: del projecte de Josep Prat a la

singularitat del cambril                                                                               181

                   

RAMON RIBERA GASSOL

Josep M. Camps i Arnau, escultor. Obra a l’església parroquial de Santa Maria

Montblanc                                                                                               199

 

Història de la Literatura

 

JAUME FELIP SÁNCHEZ

Rimes galaicoportugueses en un manual notarial català                                        225

 

JUDIT ALBALAT GAO

L’activitat teatral a Montblanc (1903-1925)                                                       229

 

Fonts i bibliografia

 

JAUME ENRIC ZAMORA I ESCALA

El monestir de Poblet i el salvament dels arxius a la Conca de Barberà                      279

durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

 

JOSEP M. PORTA BALANYÀ

Bibliografia sobre la  Conca de Barberà (2002-2003)                                             309